Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande:

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK).

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van die sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op die sites, op welke wijze dan ook.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.