ANBI

De SOEK heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)  is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag ingeschreven onder nummer 61536369 (zie HIER voor de statuten). Volgens de ANBI-voorwaarden is het verplicht om onderstaande gegevens openbaar te maken op internet:

 

Statutaire namen:

 

RSIN

 

Bank en BTW gegevens

 

Contactgegevens

 

Missie en doelstellingen (samenvatting)

Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) is een specifiek op de gemeenschap van Oegstgeest en omstreken gerichte kwaliteits-kringloopwinkel en organisatie, die zich inzet om het duurzaam (her)gebruik van materialen en goederen te bevorderen. Een kringloopwinkel die zich onderscheidt doordat deze net wat meer te bieden heeft. Een winkel waar iedereen terecht kan voor mooie tweedehands spullen en leuke workshops tegen redelijke prijzen.

Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, doneren aan lokale c.q. regionale goede doelen. Deze worden bepaald op de jaarlijkse bestuursvergadering in het kader van de jaarrekening na inwinning van advies bij de medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk het volledige profiel van de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) op de volgende pagina van deze website: https://www.kringloopoegstgeest.nl/stichting/missie/.

 

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het onbezoldigde bestuur (tussen haakjes staat de benoemingssdatum).

 

Paul

Paul van der Luit,

secretaris (benoemd op 13-10-2014)

 

Ton van der Lans

Ton van der Lans,

penningmeester (benoemd op 26-01-2016)

 

Sandra

Sandra de Roos-Schönfeldt,

bestuurslid (benoemd op 24-09-2014)

 

Maria Smits

Maria Smits,

voorzitter

 

Jolanda Ratten

Jolanda Ratten,

bestuurslid

 

Vrijwilligers en beloningsbeleid

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) werkt in principe alleen met onbetaalde vrijwilligers. Er werken mensen van alle leeftijden. Er is geen sprake van personeel in loondienst.

 

Jaarverslag

Een uitgebreide verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten is terug te vinden op de volgende pagina van deze website: https://www.kringloopoegstgeest.nl/stichting/jaarverslagen/.

 

Jaarrekening

De balans en staat van baten en lasten is terug te vinden op de volgende pagina van deze website: https://www.kringloopoegstgeest.nl/jaarrekeningen/.