Bestuur

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) heeft geen medewerkers in dienst, maar werkt volledig met vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen.

De samenstelling van het onbezoldigde bestuur van de SOEK is als volgt:

Maria Smits

Maria Smits,

Voorzitter (benoemd op 1-03-2018)

Paul

Paul van der Luit,

secretaris en waarnemend voorzitter (benoemd op 13-10-2014)

Ton van der Lans

Ton van der Lans,

penningmeester (benoemd op 26-01-2016)

Sandra

Sandra de Roos-Schönfeldt,

bestuurslid en winkelcoördinator (benoemd op 24-09-2014)

Jolanda

Jolanda Ratten,

bestuurslid