Tag: Bevrijdingsdag

SOEK schenkt fotoverzameling Koningshuis uit periode Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix aan Oranjevereniging Oegstgeest

SOEK heeft onlangs zeer bijzondere collectie met foto’s en krantenknipsels van een verzamelaar over het Koningshuis geschonken aan de Oranjevereniging Oegstgeest. […]