SOEK vrienden

ANBI proof

U wilt vriend van de SOEK worden

 

U kunt als ‘vriend van de SOEK’eenmalig of periodiek een bedrag schenken op bankrekeningnr: NL69 RABO 0195 2727 14 t.n.v. Stichting Oegstgeester Kringloop onder vermelding van ‘schenking SOEK’.

Voor een periodieke gift kunt u door te klikken op onderstaande button het schenkingsformulier invullen en verzenden.

ja schenken

Alle giften, klein of groot zijn welkom! Alvast hartelijk dank voor uw steun aan de SOEK!

De SOEK heeft de status van geregistreerd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, dan kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor  vragen over schenken aan de SOEK kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden.

Indien u de Stichting Oegstgeester Kringloop financieel of anderszins wilt steunen en hier vragen over hebt, kunt u contact opnemen met de SOEK door het invullen van het volgende formulier: