Donaties en giften

De SOEK heeft de ANBI status.

 

 

ANBI proof

De SOEK heeft de status van geregistreerd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, dan kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

U kunt als “vriend van de SOEK” eenmalig of periodiek een bedrag schenken op bankrekeningnr: NL69 RABO 0195 2727 14 t.n.v. Stichting Oegstgeester Kringloop onder vermelding van “schenking SOEK”.

Voor een periodieke gift of vragen over schenken aan de SOEK kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden.

 

Alle giften, klein of groot zijn welkom! Alvast hartelijk dank voor uw steun aan de SOEK!