SOEK Outlet

De Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) kan in voorkomende gevallen kringloopspullen aanbieden op lokale markten of landelijke vraag- en aanbod platformen op internet.

Inname

De door de SOEK coördinatoren hiervoor aangewezen vrijwilligers zullen de verkoop organiseren. Zij handelen uit naam van de SOEK en mogen de betaling eerst zelf in ontvangst nemen en daarna zelf met kennisgeving aan de penningmeester van het bestuur storten op de bankrekening van de SOEK.