Stichting

Kringloopwinkel SOEK (Stichting Oegstgeester Kringloop) werd in 2014 opgericht door enkele bevlogen Oegstgeestenaren. De winkel die begon als een pop-up store groeide in acht jaar tijd uit naar een professionele organisatie met meer dan 50 vrijwilligers op een mooie locatie. Vanwege de ligging en de beperkte ruimte hebben wij ons toegelegd op spullen van een goede kwaliteit.

Onze visie en doelen

Hergebruik

van spullen en grondstoffen zijn een noodzaak geworden om een circulaire economie te realiseren. De meeste ingebrachte spullen vinden een plek in de winkel. Spullen die wij niet kunnen verkopen en wel bruikbaar zijn worden naar de Stichting Humanitaire hulpgoederen in Weesp gebracht.

Sociaal

het bevorderen van sociale contacten tussen mensen met een verschillende achtergrond is een belangrijke kernwaarde bij ons. Voor veel medewerkers is het werken bij ons een zinvolle dagbesteding. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd en er is maandelijks een borrel om het contact onderling te bevorderen.
Anderstalige vrijwilligers kunnen zo spelenderwijs de Nederlandse taal oppikken en zij worden als dat nodig is geholpen hun weg te vinden in de maatschappij.

Welzijn lokaal

de financiële steun door de gemeente aan sociale en maatschappelijke organisaties is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Wij vinden het belangrijk dat organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in ons dorp onmisbaar zijn. Daarom ondersteunen wij jaarlijks organisaties door een deel van onze opbrengst te schenken aan verschillende instanties in Oegstgeest. 

De SOEK zelf draait zonder betaalde medewerkers en krijgt geen financiële ondersteuning en subsidie van de gemeente.

Diverse documenten

i

Jaarverslag Financieel

i

Huisregels

i

Bestuurs organogram

i

Akte oprichting

i

Verkoopreglement

i

Goede doelen reglement

i

Bedrijfsplan

ANBI Status

De SOEK heeft geen winstoogmerk. Met onze verkoop ondersteunen wij goede doelen in Oegstgeest.

Wie bepaalt de goede doelen?

Onze vrijwilligers hebben een doorslaggevende rol bij het bepalen van de jaarlijkse goede doelen.

Mocht je als klant een voorstel hebben dan horen wij dat graag. Je kunt dat aangeven met het formulier op deze pagina. Je vindt ook een ideeënbus in de winkel.

Het bestuur stelt uiteindelijk in februari, op basis van alle suggesties de goede doelen vast. Omdat onze klanten voornamelijk uit Oegstgeest komen, kiezen wij in principe voor een bestemming aan een instantie uit ons eigen dorp. Zo vloeit het geld terug naar de eigen gemeenschap.

In 2021 hebben wij de volgende doelen gesubsidieerd

  • Groep Kappa (bestrijding eenzaamheid)
  • EHBO Oegstgeest
  • Soos & Toos (Dorpscentrum)
  • Hospice Oegstgeest
  • Voedselbank Leiden